Preview Mode Links will not work in preview mode

Lika Olika


Aug 12, 2018

Lisa berättar hur hon blev av med sina komplex och tjejerna diskuterar vad som skulle stå på deras to DON’T do-list.
 
Facebook: Lika Olika Podden
Mail: likaolikapodden@gmail.com