Preview Mode Links will not work in preview mode

Lika Olika


Aug 19, 2018

Lisa har fått mail av sitt ex Max och Emelie har hoppat fallskärm och ändå är de överens om att rädslor bara är för fegisar. 

Facebook: Lika Olika Podden 

Mail: likaolikapodden@gmail.com