Preview Mode Links will not work in preview mode

Lika Olika


Nov 26, 2018

Lisa har fått svart på vitt hur lite koll hon faktiskt har på sitt eget liv och Emelie berättar om spännande iakttagelser hon gjort. Ett härligt avsnitt om mäns aggressivitet, Samir Badran och till slut: lösningen på ALLT!

Facebook: Lika Olika Podden

Mail: likaolikapodden@gmail.com

 

Swiss Clinic: https://advrl.com/YfkldKH5