Preview Mode Links will not work in preview mode

Lika Olika


Dec 2, 2018

Lisa erkänner under kluckande skratt när hon hamnat i situationer där hon råkat ljuga. Emelie blir påmind om Rhodos-resan när hon mådde piss-skit och dessutom sätts mammarollen på sin spets.

Facebook: Lika Olika Podden

Mail: likaolikapodden@gmail.com