Preview Mode Links will not work in preview mode

Lika Olika


Dec 30, 2018

Emelie vill fria till David och Lisa redogör för när hon och Mike gjorde slut 2015. Podden är smockfull med skratt, fake-nyårslöften, uppbrott och minnen. Från psykakuten till Tinder! Gott nytt år!

Facebook: Lika Olika Podden

Mail: likaolikapodden@gmail.com