Preview Mode Links will not work in preview mode

Lika Olika


Jan 13, 2019

Lisa är tillbaka i Sverige och har med sig bajshistorier och tropiska virus. Emelie får en tidigare tes bevisad medan Lisas svettighet ifrågasätts av tyska läkare.

Mail: likaolikapodden@gmail.com