Preview Mode Links will not work in preview mode

Lika Olika


Feb 18, 2019

Lisa har kommit på lösningen på hur en kommer över sitt ex och Emelie kan inte fatta varför folk aldrig blir nöjda i sina liv. Dessutom kommer det fram att Lisa skänkt pengar till en minst sagt skum blogg.

Mail: likaolikapodden@gmail.com

Ladda ner Society Icon till IPhone: https://goo.gl/s2RMvv

Ladda ner Society Icon till Android: https://goo.gl/rbz4k7