Preview Mode Links will not work in preview mode

Lika Olika


Mar 25, 2019

Lisa berättar att hon kan lukta sig till sjukdomar och hunger - hon har även en aning om varför! Emelie drar feministiska filmparalleller som vanligt - inget du vill missa med andra ord.