Preview Mode Links will not work in preview mode

Lika Olika


Mar 31, 2019

En psykopat har försökt utpressa hela Robinson teamet, tjejerna har sett skräckfilm och Emelie har gett David en örfil under blackout.